Farm Photo

Sondre Hov Gård, Sondre Land Kommune, Hov Parish